NAŠA MISIJA je jedinstvena integracija trokuta
istraživanje – inovacija – edukacija

Vlasta Bonačić-Koutecký Pridružite nam se u novim projektima!
Voditeljica Centra STIM: Prof. Dr. Dr. h.c.
Vlasta Bonačić-Koutecký

PODRUČJA UNAPRJEĐIVANJA

Područja unaprjeđivanja na STIM-u i integracija istraživanja, inovacije i edukacije uključujući fundamentalnu i primijenjenu znanost pružaju temeljnu platformu za interdisciplinarno istraživanje i umrežavanje. Istraživanje koje će se provoditi unutar Područja unaprjeđivanja prepoznato je kao izvrsno, a cilj nam je pozicionirati većinu istraživanja u kategoriju izvanrednih. Planiramo postati jedan od vodećih centara u spomenutim područjima, kako bismo kroz našu znanstvenu izvrsnost značajno doprinijeli globalnim izazovima.

I. Napredna tehnologija na nanoskali

 

1. Razvoj novih materijala za solarne ćelije

  1. Novi materijali za hibridne organsko-anorganske solarne ćelije
  2. Integrirani funkcionalni nanokompozitni materijali za učinkovite i stabilne organske fotonaponske sustave

2. Razvoj novih materijala za gorive ćelije

  1. Novi katalizatori za pročišćavanje pogonskog plina gorivih ćelija
  2. Dizajn novih katalitičkih materijala za niskotemperaturne gorive ćelije
  3. Inženjering gorivih ćelija i primjene

3. Dizajn novih nanostrukturnih biosenzorskih materijala za medicinsku dijagnostiku

  1. Razvoj novih label-free biočipova
  2. Primjena novih funkcionalnih metalnih nanoklastera u medicinskoj dijagnostici za biološko starenje i upalne bolesti

II. Voda i okoliš

 

1. Dinamika transporta i monitoring okoliša u koritimarijeka i obalnom području

2. Utjecaj klimatskih promjena na obalno područje

3. Plava biotehnologija/morski bioizvori za bioekonomiju

 

III. Edukacija

 

Programi poduzetništva u prirodnim znanostima i tehnologiji strukturirani prema Područjima unaprjeđivanja, Education and Training (ET 2020)