NAŠA MISIJA je jedinstvena integracija trokuta
istraživanje – inovacija – edukacija

Vlasta Bonačić-Koutecký Pridružite nam se u novim projektima!
Voditeljica Centra STIM: Prof. Dr. Dr. h.c.
Vlasta Bonačić-Koutecký

O NAMA

STIM-REI, projekt Centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – Integracija mediteranske regije (STIM) povezuje istraživanje (R), inovaciju (I) i edukaciju (E) kroz tri projektna elementa utemeljena na međunarodnoj izvrsnosti znanstvenika te izboru istraživačkih smjerova od ključne važnosti za potrebe društva.

…temeljno istraživačko obrazovanje mladih te prijenos znanja i tehnologije putem inovativnog povezivanja rezultata istraživanja…

I. NAPREDNA TEHNOLOGIJA NA NANOSKALI – usmjerena na unaprjeđenje obnovljivih izvora energije i medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za gorivne članke i solarne ćelije te dizajnom novih nanostrukturiranih materijala za biosenzoriku i biomedicinu;
II. VODA I OKOLIŠ – uključuje istraživanje dinamike pronosa zagađenja, monitoring te utjecaj klimatskih promjena na obalno područje i život u moru kroz karakterizaciju biološki aktivnih tvari i biofilmova;
III. EDUKACIJA – temeljno istraživačko obrazovanje mladih te prijenos znanja i tehnologije putem inovativnog povezivanja rezultata istraživanja i njihove primjene u svrhu promicanja fleksibilnosti, kreativnosti i poduzetničkog duha mladih istraživača.

NAŠA MISIJA je jedinstvena integracija trokuta istraživanje – inovacija – edukacija:

• Temeljne smjernice Projekta uklanjaju granice između istraživačkih disciplina i pružaju bazu za nova interdisciplinarna istraživanja kroz umrežavanje unutar i izvan Hrvatske!

• Naš inovacijski sustav ujedinjuje sve aspekte projektnih elemenata, uključujući dugoročnu suradnju akademske zajednice i poduzetništva, pružajući jedinstvenu priliku praktičnoj primjeni rezultata istraživanja!

• Projekt STIM-REI već je omogućio nabavu suvremene opreme kao temeljnog preduvjeta za međunarodno konkurentna i inovativna istraživanja!

• Rezultati novozaposlenih mladih istraživača u Hrvatskoj već otvaraju vrata internacionalnoj prepoznatljivosti i dugoročnom uspjehu!

• Povezivanje edukacije s inovacijom u svrhu promocije vlastitih sposobnosti, kao i sudjelovanje stranih mladih istraživača na samom početku predstavlja dodatnu atraktivnost Centra STIM i zalog je za njegovu dugoročnu održivost.