NAŠA MISIJA je jedinstvena integracija trokuta
istraživanje – inovacija – edukacija

Vlasta Bonačić-Koutecký Pridružite nam se u novim projektima!
Voditeljica Centra STIM: Prof. Dr. Dr. h.c.
Vlasta Bonačić-Koutecký
STIM REI

NAPREDNA TEHNOLOGIJA na nanoskali

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Novi materijali za gorive članke
IA Prof. V. Bonačić - Koutecky
IB Prof. A. Bilušić
IC Prof. F. Barbir
Novi materijali za SOLARNE ćELIJE
ID Prof. V. Bonačić - Koutecky

NANOSTRUKTURIRANI MATERIJALI ZA BIOSENZORIKU I BIOMEDICINU
ID Prof. V. Bonačić - Koutecky
IF Prof. M. Radman i dr. K. Trajković
IG Dr. D. Kovačić

VODA I OKOLIŠ

ZAGAĐENJE I UTJECAJ NA KLIMATSKE PROMJENE I NA ŽIVOT U MORU
IIA Prof. R. Andričević
IIB Prof. D. Koračin
IIC Dr. T. Smital
IID Dr. S. Orlić

EDUKACIJA I PRIJENOS ZNANJA I TEHNOLOGIJA

Prof. M. Dželalija

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Anita Rogošić, projektni menadžer
Mirjana Pocrnjić, projektni administrator
Strategija pametne specijalizacije

Zdravlje i kvaliteta: IE, IF, IG , IIC, IID Energija i odživi okoliš: IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID Promet i mobilnost: IA, IB, IC