EDUKACIJA I PRIJENOS
ZNANJA I TEHNOLOGIJA

IIIA Edukacija

  • Učenje je fundamentalno važno za sve pojedince, poslovni sektor i društvo u cjelini.
  • Raspoloživi suvremeni strojevi i oprema mladim istraživačima omogućavaju daljnji razvoj ideja za znanstvena istraživanja te prilagodbu idejnih rješenja za razvoj suvremenih tržišta rada.

IIIB Okupljanja istraživača

  • Organizacija kvartalnih okupljanja svih članova uključenih u provedbu projekta radi razmjene ideja i istraživačkih rezultata.
  • Interakcija između istraživačkih grupa, uzajamni posjeti istraživačkim laboratorijima, poticanje kreativnosti.
  • Susreti s predstavnicima gospodarstva, upoznavanje s očekivanjima druge strane u procesu transfera tehnologije.
  • Predavanja, prezentacije, diskusije i radionice – razvoj praktičnih istraživačkih sposobnosti.
  • Prilagodba i dogradnja specifične istraživačke opreme i instrumenata za dizajn novih inovativnih proizvoda – obrazovanje i praktični rad.
  • Koncept otvaranja komplementarnih područja istraživanja za predlaganje novih projektnih prijava.

IIIC Intelektualno vlasništvo

  • Suradnja i sudjelovanje Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu (UTT) s ciljem potpore postizanju intelektualnog vlasništva, njegove zaštite / upravljanja te prijenosa znanja i tehnologije – UTT prati rad svih aktivnosti kroz grupne i individualne sastanke s istraživačima.
  • “Doprinos ostvarenju koncepta „REI“u pogledu povezivanja istraživanja, inovacije i edukacije u svrhu prijenosa znanja/tehnologije.

Na temelju upita istraživača: – provoditi patentne pretrage s ciljem mapiranja stanja tehnologije i znanstvenih dostignuća i informiranog upravljanja istraživanjima.

– koristiti Global Patent Indeks (GPI) alat Europskog patentnog ureda.

– pravovremenom detekcijom novih znanja i povećati efikasnost istraživanja, osigurati kontrolu rizika.

– razotkrivati intelektualne kreacije.

– odabrati odgovarajući oblika/strategije zaštite (najčešće poslovna tajna ili patent), pod ugovaranje patentnih zastupnika.

– razrada plana eksploatacije pojedine nove prilike i analiza tržišne prilike za realniju valorizaciju i za pregovaranje kod komercijalizacije.

– popis potencijalnih kupaca licence i iniciranje procesa prodaje.

– formiranje upravljačkog tima i pronalazak investitora u svrhu osnivanja spin-off tvrtki.

– poticanje kulture povezivanja i straživanja s inovacijom za stjecanje intelektualnog vlasništva kao i znanja za njegovo upravljanje

– radionice na temu intelektualnog vlasništva.

– godišnja nagrada za najinovativnijeg istraživača.