Naša kolegica doktorandica Antonija Mravak, ovogodišnja dobitnica nagrade “Za žene u znanosti”, uvjerljivo je i uspješno obranila doktorsku disertaciju pod naslovom:

DIZAJN NOVIH HETEROGENIH KATALIZATORA ZA OBNOVLJIVU ENERGIJU TEMELJEN NA METALNIM KVANTNIM KLASTERIMA I OKRUŽENJU,   19. srpnja 2023. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, pred članovima Stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Ante Bilušić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, predsjednik,
  2. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, članica,
  3. dr. sc. Štefan Vajda, dr. habil., Institut fizikalne kemije J. Heyrovský u Pragu, član,
  4. izv. prof. dr. sc. Larisa Zoranić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, zamjenska članica.

Mentori:

prof. Vlasta Bonačić Koutecky – Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) pri Interdisciplinarnom centru za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) i prof. Mile Dželalija – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

SAŽETAK:

Teza ističe prednosti sustavnog uključivanja metalnih kvantnih klastera unutar različitih okruženja s ciljem dizajniranja novih klasa heterogenih katalizatora. U tom kontekstu, fokus je na novim održivim rješenjima za poboljšanje performansi gorivih članaka kroz materijale za proizvodnju i skladištenje vodika te eliminaciju i korištenje ugljikovog monoksida. Također, predlažu se katalitički sustavi za efikasnu i selektivnu pretvorbu ugljikovog dioksida u korisne produkte. Teorija funkcionala gustoće (DFT) koristi se za predviđanje novih katalizatora kroz istraživanje širokog spektra sustava kako bi se dobio uvid u prirodu aktivnih mjesta i ulogu okruženja. Ovo se postiže kroz istraživanje strukturalnih i elektronskih svojstava katalizatora kao i kroz određivanje energijski povoljnih puteva koji vode do željenih produkata. Strategije dizajna novih materijala temelje se na i) integraciji metalnog bakrenog centra unutar metalo-organske mreže i zaštiti klastera srebrovog hidrida pomoću liganada, ii) prijenosu ligandiranog rutenijevog klastera unutar zeolita te iii) odlaganju monometalnih i bimetalnih bakrenih klastera dopiranih paladijem na površinu metalnog oksida. Teorijski rezultati nadopunjeni su eksperimentalnim rezultatima naših suradnika te omogućuju fundamentalno razumijevanje i kontrolu funkcije novih katalizatora.

Donosimo dio atmosfere ove vrlo zanimljive i izvrsne prezentacije doktorske disertacije.

Bravo Antonija, jako smo ponosni i želimo ti još puno uspjeha u budućnosti!