Obrazovanje

Razvoj i provedba specijaliziranih kratkih studijskih programa za poduzetništvo u području prirodnih znanosti i tehnologije, biti će strukturirani po Područjima unaprjeđivanja te će uključivati dizajn novih materijala, nanotehnologiju u medicinskoj dijagnostici, teorijsko modeliranje, simulacije i vizualizacije, zaštitu vode i okoliša i računalne numeričke kontrole tehnoloških procesa i drugih interdisciplinarnih područja. Kao dobar primjer novih EU IPA projekata, na Sveučilištu u Splitu i partner institucijama tek je počeo projekt "Konkurentno Hrvatsko visoko obrazovanje za bolje zapošljavanje" s ciljevima za razvoj nekoliko kratkih tečajeva temeljenih na programima u ICT-u i primijenjenoj fizici (novi materijali, održiva zelena tehnologija i automatizacija).
Specifično, ciljevi osposobljavanja u sklopu STIM-a u skladu s konceptom i misijama Euromed-UM-e koji promoviraju izvrsnost u visokoj edukaciji, istraživanju i kooperaciji su: 1) zadovoljiti očekivanja potencijalnih poslodavaca u akademskom, komercijalnom i javnom sektoru kroz upoznavanje mladih istraživača s raznovrsnim vještinama potrebnim za specifične istraživačke projekte. Ova ekspertiza biti će povezana sa supradisciplinarnim pristupima potrebnim za dizajn i realizaciju planiranih projekata, 2) povećati dostignuća mladih istraživača osiguravajući im optimalno okruženje za učenje i razvojem njihovih sposobnosti kombiniranjem znanja i praktičnog istraživanja, 3) podržati interdisciplinarno i međusektorsko istraživanje interakcijom mladih istraživača s nekoliko timova i pružajući im pristup svim zajedničkoj istraživačkoj i komercijalnoj infrastrukturi, 4) promicanje fleksibilnosti, kreativnosti i poduzetničkog načina razmišljanja mladih istraživača, 5) osigurati svakom mladom istraživaču vještine koje će mu koristiti tijekom njegove/njene buduće karijere, 6) pripremiti mlade istraživače na učinkovitu komunikaciju s dionicima javnog, istraživačkog, političkog i industrijskog sektora.