II. Voda i okoliš

1. Dinamika transporta i monitoring okoliša u koritima rijeka i obalnom području

Unutar ovog projekta neće se odvijati aktivnosti za vrijeme trajanja mandata Prof. Roka Andričevića u Vladi Republike Hrvatske.

Ciljevi su: a) Razvoj novih tehnika modeliranja da bi se odredilo površinsko zagađenje i dubinski put pražnjenja obalne zone. Koncentracija dinamike i njenih fluktuacija bit će opisana razvojem novih alata za modeliranje koji su u mogućnosti predvidjeti mjesnu i površinsku koncentraciju razvijenu s vremenom. b) Uvođenje novih tehnika kontrole koje će se koristiti za provjeru rezultata navedenih u prvom cilju. Ideja je bazirana na nedavno razvijenim polu-analitičkim alatima za procjenu koncentracijske dinamike u površinskoj i dubinskoj vodi i inovativnom hiper-spektralnom mjerenju promjena koncentracije. Tako određena prostorna i vremenska raspodjela koncentracije može se koristiti za razvoj vjerojatnosne procjene rizika, koja je nužna za nekoliko EU direktiva koje se odnose na vodu (Water Framework Directive, Integrated Coastal Zone Management, and European Flood Directive).


Zračne fotografije Grand River
plume, Grand Haven
Integrirani LIDAR i HSI podaci o
puknuću zatvorene brane


Ove ideje će se također koristiti i za rješavanje utjecaja klimatskih promjena na obalno područje u smislu predviđanja budućih procjena rizika koji nastaje kao rezultat promjena ključnih klimatskih varijabli koje imaju utjecaj na dinamike koncentracije tvari u okolišu. Za Visoko-rezolutni hiperspektralni senzing na daljinu za promatranje okoliša u obalnim područjima, različiti podatci mogu biti ekstrapolirani iz istog seta podataka – kvaliteta vode, tip vegetacije, tip tla, nivo zagađenja, umjetni materijali (npr. krovovi i tipovi građevina itd.)

Suradnja: Grupe dr. H. Gotovca (UNIST) i kasnije R. Andričevića će usko surađivati sa istraživačkim grupama u KTH Stockholm (Švedska), Desert Research Institute (U.S.A.), University of Reno (U.S.A.) i University of Sapience (Rome, Italy). Za realizaciju projekta potrebni su mladi istraživači i oprema za hrvatske istraživačke grupe.

Komercijalizacija: Komercijalizacija se može promatrati kroz razvoj novog mehanizma za praćenje stanja okoliša preko određenih parametara kvalitete vode jer nudi kontinuiranu prostornu rezoluciju sa željenom vremenskom frekvencijom.


2. Utjecaj klimatskih promjena na obalno područje

Glavna dva cilja ovog istraživačkog projekta su predvidjeti buduće klimatske promjene jadranske regije koristeći visokorezolucijsko modeliranje regionalne klime s atmosfersko-oceanskim modelirajućim sustavom uključujući predviđanje trendova u hidrološkim izvorima i istražujući utjecaj atmosferskih i oceanskih parametara na hidrološki ciklus kao i razviti integrirani prognostički sustav koji se sastoji od atmosfersko-oceanskog modela predviđanja i modula za predviđanja prijenosa i raspršenja pasivnih čestica u Jadranu u sadašnjim i budućim klimatskim scenarijima.


Osnovna ideja ovog zadatka je spojiti prijenos i raspršenje zagađivača u oba medija uključujući atmosfersko taloženje u ocean i direktne ulaze u ocean. Korištenjem predviđenih turbulentnih strujanja u oceanu, biti ćemo u mogućnosti razviti stohastičke parametre za raspršenje i potvrditi razvojnu shemu koristeći eksperimente bojanjem.

Suradnja: Znanstvenici uključeni u istraživanja su dr. D. Koračin (PMF, UNIST), dr. Clive Dorman (Institut za oceanografiju Scripps, San Diego), dr. Gordana Beg Paklar (IZOR, Split); dr.John Mejia (Desert Research Institute, Reno, Nevada, USA), (FGAG, UNIST), doc. Željka Fuchs (PMF, UNIST), dr. Kristian Horvath (DHMZ), dr. Rahela Žabkar (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija), dr. Johannes Bieser (Helmholtz Centre, Geesthacht, Njemačka) i dr. Amela Jeričević, (DHMZ) sa svojim istraživačkim grupama. Za realizaciju projekta potrebni su mladi istraživači i oprema za hrvatske istraživačke grupe.

Komercijalizacija: Predviđanja prijenosa i raspršenja zagađivača u atmosfersko-oceanskom mediju mogu biti prilično važna za upravljanje otpadom i otpadnim vodama obalnog područja. Predloženi atmosfersko-oceanski model može se koristiti kao operacijski alat za mnoge agencije i privatna poduzeća. 


3. Plava biotehnologija/morski bioresursi za bioekonomiju

Ideja projekta temelji se na činjenici da su morski organizmi razvili jedinstvene metaboličke i fiziološke sposobnosti da bi osigurali opstanak u različitim staništima, što je rezultiralo evolucijom niza sekundarnih metabolita i jedinstvenom kemijom. Koristeći našu znanstvenu stručnost želimo iskoristiti ovo bogatstvo kemijske raznolikosti nalaženjem spojeva iz okruženja koji imaju i jedinstvena kemijska, a stoga i biološka, aktivna svojstva. Značaj ove biotehnologije je omogućavanje razvoja lijekova po mjeri tj. lijekova za specifične potrebe pojedinog pacijenta, od učinkovitijih načina upotrebe oskudnih izvora kao što su biomasa i voda do novih procesa proizvodnje esencijalnih kemikalija, aditiva i materijala istovremeno vodeći računa o zaštiti okoliša.Lijekovi iz morskih organizama

Suradnja: Dr. Marin Roje i Dr. Sandi Orlić sa svojim i drugim istraživačkim grupama unutar IRB-a će surađivati sa Prof. Dr. O.P. Thomas (University of Nice) i Dr. G. Pescitelli (University of Pisa). Za realizaciju projekta potrebni su mladi istraživači i oprema za hrvatske istraživačke grupe.

Komercijalizacija: Otkrića bioprodukta i molekularno temeljen razvoj lijekova u suradnji s SMEs iskusnim u povećanju bioproizvodnje, biomedicinskim primjenama će iskoristiti morske molekularne bioraznolikosti. Suradnja s klinikama i farmaceutskom industrijom će doprinijeti komercijalizaciji.