Struktura STIM-a

Voditeljica centra je prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) pri Sveučilištu u Splitu (UNIST), čija je istraživačka izvrsnost u teorijskom dizajnu nanoklastera s jedinstvenim katalitičkim i optičkim svojstvima kao i vizionarska uloga voditeljice u istraživačkoj zajednici, te razvitak mreže suradničkih projekata s eksperimentalnim grupama, međunarodno prepoznata (h-indeks: 51, preko 260 publikacija i 9000 citata). Istovremeno je odgovorna za Područje unaprjeđivanja Napredna tehnologija na nanoskali. Ekspertizu za područje primjene gorivih ćelija će zastupati svjetski priznati stručnjak prof. dr. Frano Barbir, s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) na UNIST-u. Suradnji će doprinijeti i prof. dr. Ante Bilušić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) na UNIST-u. Dodatnoj stručnosti na svjetskoj razini, u području istraživanja života pridonijet će prof. dr. Miroslav Radman i dr. Anita Kriško s Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS) u Splitu, kao i  doc. dr. sc. Damir Kovačić (PMF, UNIST), što je od bitnog značaja za polje biosenzorike i medicinske dijagnostike.

Unutar područja unaprjeđenja Vode i okoliša aktivni su prof. dr. sc. Roko Andričević (FGAG, UNIST), prof. dr. sc. Darko Koračin (PMF, UNIST), kao i dr. Sandi Orlić i dr. Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković (IRB), Zagreb, koji su stručnjaci s bogatim iskustvom u istraživanju vode i okoliša i međunarodnim suradnjama.


Prof. dr. Mile Dželalija (PMF, UNIST) sudjeluje unutar Edukacije i prijenosa znanja i tehnologija, zbog svoje angažiranosti priznate unutar Europske unije.

Zaključno, istraživačke grupe uključujući međunarodnu suradnju i Područja unaprjeđivanja bi trebale imati snažnu pokretačku snagu za održivost STIM-a jamčeći povećanje kreativnosti i inovacije unutar Hrvatske.