ŠTO JE STIM?

Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom kroz tri Područja unaprjeđivanja utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti:

I. Napredna tehnologija na nanoskali fokusirat će se na obnovljive izvore energije i nanotehnologiju za medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za solarne i gorive ćelije i dizajnom novih nanostrukturiranih biosenzoričkih materijala za medicinsku dijagnostiku.

II. Voda i okoliš uključuje zaštitu kvalitete i kvantitete vode, utjecaje klimatskih promjena te plavu biotehnologiju/morske bioresurse za bioekonomiju.

III. Obrazovanje će slijediti nove strateške okvire za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (Education and Training, ET2020) te uspostaviti nove programe za poduzetništvo u području prirodnih znanosti i tehnologije, sukladno sa Područjima unaprjeđivanja, uključujući kontinuiranu edukaciju kao i osiguranje njene izvrsnosti.

Vizija STIM-a je oformiti mrežu vrhunskih istraživačkih grupa u Hrvatskoj na temama ključnim za održivi razvoj i integraciju Mediteranske regije čija znanstvena kvaliteta posjeduje potencijal za značajni doprinos važnim internacionalnim izazovima.
Naša je misija jedinstvena integracija trokuta – istraživanje, inovacije, edukacija – dajući postojećim organizacijama novu dimenziju. Kroz ovu ćemo strategiju unaprijediti našu znanstvenu izvrsnost jačajući uzajamno djelovanje sveučilišta, industrije i društva. Područja unaprjeđivanja pomiču granice i pružaju bazu novim interdisciplinarnim istraživanjima i umrežavanjima unutar Hrvatske i Mediteranskih zemalja, što koristi istraživanjima koja se provode na pojedinim institucijama. Organizacija istraživanja omogućava kroz profile izvrsnosti rješavanje važnih i aktualnih pitanja u područjima energije, okoliša, zdravlja i održivosti uključujući prave kombinacije disciplina potrebnih da bi se zadovoljili svi znanstveni zahtjevi i integriralo obrazovne programe. Inovacijski sustav ujediniti će sve aspekte Područja unaprjeđivanja, uključujući dugoročnu suradnju s članovima akademske zajednice, istraživačkih instituta, industrije i društva pružajući jedinstvenu priliku praktičnoj primjeni rezultata istraživanja. Koncept STIM-a je u skladu s misijom Euro-Mediteranske regije, Euromed-EU, koja uključuje izvrsnost u istraživanju, visokom obrazovanju i suradnji koja su od posebne važnosti za regiju kao što su Područja unaprjeđivanja unutar STIM-a.